Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Sep 10, 2018

I denna eftervalsanalys avhandlas bland annat vilka som blev valets vinnare, hur det gick för Alternativ för Sverige, frågan om valfusk, regeringsbildning samt massinvandringens inflytande på valet och framtida val.

http://radio.bubb.la/2018-09-10/