Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Nov 4, 2018

I dagens avsnitt diskuterar Martin och Nicholas antisocialt beteende under halloween i Tokyo, iranska mordplaner mot ledaren för danska grenen av khuzestanska självständighetsrörelsen, MSB-rapport om utländsk valpåverkan, dålig stämning på SSU Skånes årskonferens, Bitcoins 10-årsjubileum och John Taylor Gattos död.

http://radio.bubb.la/2018-11-04/