Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Jul 24, 2018

I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat att studentkåren vid University of Manchester målar över Rudyard Kiplings dikt "If—", indonesiska lokalinvånare hämnas man som dödades av krokodiler på krokodilfarm samt Knesset röstar igenom lag som definierar Israel som det judiska folkets nationalstat. http://radio.bubb.la/2018-07-24/