Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Nov 6, 2018

I dagens avsnitt diskuterar Martin och Nicholas Stadiums tillbakadragande av burkini, HMF-dom för Facebookinlägg till försvar för judar, svensk medströmsmedias selektiva rapportering, censur av republikansk reklamfilm om polismördande illegal migrant, kritik mot radio bubb.la och självständighetsomröstningen på Nya Kaledonien.

http://radio.bubb.la/2018-11-06/