Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Oct 27, 2017

I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat att Sverige bör avreglera bostadsmarknaden enligt IMF, franska arbetsdomstolar dömer i 72 % av fallen till arbetsgivarens nackdel samt tyskar investerar allt mer i guld. http://radio.bubb.la/2017-10-27/