Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Aug 21, 2016

Dagens radio bubb.la spelades in på Frihetsfrontens sommarseminarium på Barnens ö och gästades av Henrik Alexandersson. Bland annat avhandlades att Gamla torget i Uppsala döps om till "Pokémon Square" för att informera om satsning på skattesubventionerat wifi, Ardalan Shekarabi vänder kappan och överväger tiggeriförbud, Storbritannien presenterar detaljer om sockerskatt samt USA:s armés fjolårsbokslut innehöll 6,5 biljoner USD i felaktiga poster. http://radio.bubb.la/radio-bubb-la-208-2/