Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Feb 9, 2019

I dagens ekonomispecial bland annat: Subprimelån till bostadsprojekt i Rosengård, basinkomstexperiment i Finland och Ontario avslutas, andelen av amerikanska arbetare i fackförbund stadigt sjunkande sedan 1980-talet och mandarinundervisning i kenyanska skolor från nästa år.