Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Nov 19, 2018

I dagens ekonomispecial avhandlas bland annat växande guldreserver hos världens centralbanker, Riksbankens oförändrade reporänta samt IBM:s planerade förvärv av Red Hat.