Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Apr 18, 2018

I denna extrasändning intervjuas Gustav Kasselstrand, partiledare för Alternativ för Sverige. Förutom ingående diskussioner om partiets politik avhandlas även Kasselstrands ideologiska bakgrund samt hans syn på en rad andra frågor. http://radio.bubb.la/2018-04-18/