Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Jun 17, 2018

I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat att 17 % av befolkningen stödjer kampanj att dela upp Kalifornien i tre delstater, helikopterburen agapaddekorv ska rädda australiensiska pungmården samt SVT upprörda över Uppsalapolisens hårda ton på Twitter. http://radio.bubb.la/2018-06-17/