Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Jul 18, 2021

I dagens avsnitt bland annat: Okunskap om kvinnligt fertilitetsfönster resulterar i ofrivillig barnlöshet bland unga svenskar, Statens konstråd släpper guide för bemötande av kritik mot offentlig konst, manligt ansvar och accepterandet av rollen som syndabock, IKEA-normen med svart man-vit kvinna som mytologisk symbol för att inhemska kvinnor ges till invandrande män samt kulturkrigande GB News stänger av knäböjande programledare

https://radio.bubb.la/sondag-18-juli-2021/

Länkar som diskuterades i dagens sändning:

Okunskap om kvinnligt fertilitetsfönster resulterar i ofrivillig barnlöshet bland unga svenskar, kopplas av specialistläkare Margareta Kitlinski till sexualundervisning med fokus på hur man undviker graviditet, och populärkultur som snedvrider bilden av normal ålder vid graviditet

Statens konstråd släpper guide för hur vanliga åsikter om offentlig konst ska bemötas, bland annat bekräftas att hemsk, ful och obehaglig konst premieras då demokratiska samhällen består av fula, hemska och obehagliga människor, offentligt finansierad konst påstås även vara en del av välfärden och därför finns inget motsatsförhållande gentemot andra användningsområden för medborgarnas pengar

Dan Forslund: En riktig man är någon andra kan skylla på och det ingår i ledarens uppdrag att vara de följande massornas syndabock, män bör axla ansvar och sluta ödsla tid på att diskutera med eller vara ressentimentdrivna människor till lags

Joakim Andersen: IKEA-normen med relationen svart man-vit kvinna kan vara en mytologisk symbol som visar att inhemska kvinnor ges till invandrande män, symbolen återkommer i samhällen som tas över av ny befolkning

GB News stänger av programledaren Guto Harri efter att denne gått ner på knä för att ge stöd till antirasism, seniore TV-producenten John McAndrew säger upp sig efter att ha pressats av ledningen att fokusera mer på kulturkrig, rykten gör gällande att fler som rekryterats från medströmsmedier kan komma att lämna företaget