Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Feb 2, 2020

I dagens avsnitt bland annat: Första svenska fallet av coronavirus bekräftat, Kris- och traumamottagningen i Borlänge återgår till att endast behandla asylsökande och nyanlända, regeringen föreslår kriminalisering av spridandet av bilder från rättegångar, ny lägstanivå för Socialdemokraterna samt 15,8 % sannolikhet att Bernie Sanders i hemlighet är kommunist

https://radio.bubb.la/sondag-2-februari-2020/

Länkar som diskuterades i dagens sändning:

Första bekräftade fallet av coronaviruset 2019-nCoV upptäcks i Sverige på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, kvinna som besökt Wuhanområdet landade symptomfri i Sverige men fick sedan hosta och kontaktade vården, kvinnan uppges inte vara allvarligt sjuk och är isolerad på infektionsavdelningen, Folkhälsomyndighetens avdelningschef Karin Tegmark Wisell meddelar att smittspridningsrisken bedöms vara mycket låg

Region Dalarnas kris- och traumamottagning i Borlänge återgår till att endast behandla asylsökande och nyanlända efter infört remisstopp på grund av kraftigt ökat antal remisser samt rekryteringssvårigheter, verksamhetschef Safar Oskooei kommenterar att motsvarande personalsituation gäller i hela Sverige

Regeringen föreslår kriminalisering av spridandet av bilder från rättegångar, syfte stärka tryggheten hos målsäganden och vittnen, hävdar det finns risk att bild och video sprids på internet, straffskalan ska omfatta böter och fängelse upp till sex månader, grundlagsskyddade medier ska inte omfattas av förbudet

Ny lägstanivå för Socialdemokraterna i sammanvägda Svensk Väljaropinion med 23,7 %, tidigare lägstanivå var 24,5 % i januari 2012 – partisekreterare Lena Rådström Baastad kommenterar att läget är tufft men möjligt att vända, förklarar siffrorna med ökad gängkriminalitet och sprängningar samt med januariavtalet där slopandet av värnskatten nämns som impopulär reform

Bryan Caplan: 15,8 % sannolikhet att Bernie Sanders i hemlighet är kommunist enligt min egenhändiga uträkning med hjälp av Bayes sats – kryptokommunism problem värt att ta på allvar som historien visar i form av Fidel Castro, Nelson Mandela och Ho Chi Minh