Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Aug 20, 2017

I dagens radio bubb.la diskuteras det intensifierade kulturkriget i USA, de pågående kampanjerna för att riva historiska statyer och dramatiken kring Steve Bannon när denne lämnade Vita huset och återvände till Breitbart. http://radio.bubb.la/2017-08-20/