Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Mar 25, 2018

I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat att över 100 000 demonstrerar i Frankrike mot Macron, årtionden av sexuella övergrepp i nordnorska Tysfjord svåra att utreda på grund av kulturkrockar mellan samer och norrmän samt Trump godkänner 1 300 miljarder USD i federala utgifter. http://radio.bubb.la/2018-03-25/