Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Aug 27, 2017

I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat att tankfartyg reser genom Arktis utan hjälp från isbrytare för första gången, Hässleholms kommun köper in burkinis till skolbarns simundervisning, Stanford tillgängliggör översättningar av obskyr medeltidslitteratur samt Fnordspotting gästar Radio Frihetligt. http://radio.bubb.la/2017-08-27/