Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Oct 29, 2017

I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat att person livstidsanställs som levande konstverk på tågstation och medföljande vers från Klot-Johan, gammelmedia en garant för kvalitetsjournalistik då internetmedier saknar granskande mekanismer samt två nyheter om secessionsrörelserna i Katalonien, Veneto och Lombardiet. http://radio.bubb.la/2017-10-29/