Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Apr 30, 2017

I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat konungens födelsedag, ryska skatteparadisplaner i Krim, professorsutnämning av Johan Lundberg motarbetas av universitetsnämnd efter identitetsvetenskaps- och genuskritik samt Wikipediagrundaren Jimmy Wales startar crowdsourcad nyhetssajt. http://radio.bubb.la/2017-04-30/