Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Aug 22, 2017

I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat att amerikansk jagare kolliderar med oljetanker utanför Singapore, Soundcloud stänger ner flera svenska nationalistiska podcasts, Mises Institute lanserar ny podcast om historiska kontroverser samt Polismyndighetens budget förstärks med 7,1 miljarder kronor fram till 2020. http://radio.bubb.la/2017-08-22/