Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Oct 24, 2017

I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat att tiggeriförbud i Vellinge upphävs av Länsstyrelsen, ungdomar i Älvdalen demonstrerar för att trafikregler för epatraktorer ska ses över samt bebisluckor kan bli verklighet på danska sjukhus. http://radio.bubb.la/2017-10-24/