Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Aug 29, 2017

I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat att skattelättnader föreslås för regimtrogen dagspress, vänsterns nazi-skräck McCarthyistisk moralpanik, kriget mot sydstatshistorien förklätt klasskrig samt ett lyssnarbrev från Novokuznetsk i Sibirien. http://radio.bubb.la/2017-08-29/