Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Oct 31, 2017

I dagens radio bubb.la avhandlas 500-årsjubileet av reformationen, närodlad mat samt pedofilanklagelserna mot Kevin Spacey. radio bubb.la firar även 3-årsjubileum med en tillbakablick på första avsnittet. http://radio.bubb.la/2017-10-31/