Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Apr 21, 2016

I dagens radio bubb.la avhandlades att Kina köper 1% av Australien, att McDonalds invaderats av koklädda mjukglassligister, Miljöpartiet försöker muta SVT att tysta kritik mot sina politiker, SSU:are föreslår att särskilt körkort ska bli obligatoriskt för den som vill ha sex, förmenta liberaler försvarar bara yttrandefriheten för särskilt utvalda personer, BBC stämplar skepsis mot staten som auktoritär populism och en hel del andra galenskaper. http://radio.bubb.la/radio-bubb-la-214-2/