Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Aug 24, 2017

I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat att USA utökar militär närvaro i Afghanistan, vanligast med negativ skildring av invandring i medierna mellan 2010 och 2015, arrangerade äktenskap lösning på ogift ungdomsgeneration samt Island nära bli första landet där inga med Downs syndrom föds. http://radio.bubb.la/2017-08-24/