Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Dec 28, 2017

I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat Skolverkets lansering av nya reklamfilmen “Bra lärare gör avtryck”, Språkrådets och Språktidningens lista över årets 38 nyord samt genomsnittlig förlust på 0,23 IQ-poäng per år i Norge, Danmark och Finland sedan 1990-talet. http://radio.bubb.la/2017-12-28/