Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Mar 29, 2018

I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat att Trump-administrationen utvisar 60 ryska diplomater, Livsmedelsverket nekar insektsmatföretag tillstånd att sälja insektsmat samt regeringens målsättning att var fjärde nyanställning i byggbranschen ska vara kvinna. http://radio.bubb.la/2018-03-29/