Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la

Oct 31, 2017

I dagens radio bubb.la avhandlas 500-årsjubileet av reformationen, närodlad mat samt pedofilanklagelserna mot Kevin Spacey. radio bubb.la firar även 3-årsjubileum med en tillbakablick på första avsnittet. http://radio.bubb.la/2017-10-31/


Oct 29, 2017

I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat att person livstidsanställs som levande konstverk på tågstation och medföljande vers från Klot-Johan, gammelmedia en garant för kvalitetsjournalistik då internetmedier saknar granskande mekanismer samt två nyheter om secessionsrörelserna i Katalonien, Veneto och...


Oct 27, 2017

I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat att Sverige bör avreglera bostadsmarknaden enligt IMF, franska arbetsdomstolar dömer i 72 % av fallen till arbetsgivarens nackdel samt tyskar investerar allt mer i guld. http://radio.bubb.la/2017-10-27/


Oct 26, 2017

I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat explosionsartad ökning av invasiv svartmunnad smörbult i Stockholms skärgård, oljudsneutraliserande gaffel för nudelförtäring samt Hoppe och hans svenska apostlar i bubb.la extremistiska fascistiska libertarianer. http://radio.bubb.la/2017-10-26/


Oct 24, 2017

I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat att tiggeriförbud i Vellinge upphävs av Länsstyrelsen, ungdomar i Älvdalen demonstrerar för att trafikregler för epatraktorer ska ses över samt bebisluckor kan bli verklighet på danska sjukhus. http://radio.bubb.la/2017-10-24/