Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Sep 22, 2018

I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat att revidering av BNP ger Sverige sämsta tillväxten i Europa 2017, hemlighållandet av Schengenkontrollanters kritiska rapport angående bristfälliga svenska gränskontroller inför valet samt 65-åriga Christina inväntar hovrättsbesked om eventuellt fängelsestraff för hets mot folkgrupp. http://radio.bubb.la/2018-09-21/