Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


May 25, 2018

I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat Donald Trumps inställda möte med Kim Jong-un, 30-åringen i New York som tvingas flytta hemifrån efter domslut samt Elon Musks idé om sajt som möjliggör för allmänheten att betygsätta samt bedöma trovärdighet hos enskilda journalister, redaktörer, artiklar, publikationer och mediehus. http://radio.bubb.la/2018-05-25/