Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Sep 30, 2016

I dagens radio bubb.la intervjuas Egor Putilov om hans bakgrund i Ryssland och hur han kom till Sverige, hans arbete som frilansjournalist och skyddade identitet, de avslöjanden som Aftonbladet och Sveriges Radio säger sig ha gjort om honom den senaste månaden, den uppmärksammade fastighetsaffären med mera. http://radio.bubb.la/radio-bubb-la-301-gast-egor-putilov/