Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Jan 20, 2018

I dagens ekonomispecial avhandlas bland annat att tre av de sju populäraste aktierna hos Nordnet är cannabisrelaterade, bostadsprisfall på i snitt sju procent i hela riket de tre senaste månaderna samt säkerhetshålen Spectre och Meltdown. http://radio.bubb.la/2018-01-20/