Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Mar 21, 2015

I dagens radio bubb.la avhandlades bl.a. Israels relation till USA och Sveriges till Saudiarabien, SVT:s hyckleri med Che Guevara och Lars Vilks, datadriven journalistik, kattkaféer, frihetlig socialism, reformation av islam och korrupta etableringslotsar. Dessutom citerar vi öppet Bastiat och står upp för djurs rätt att använda cannabis och andra droger Dagens avsnitt på vår hemsida, inklusive alla länkar som diskuteras: http://radio.bubb.la/radio-bubb-la-213/ De enskilda nyhetsinslagen (snabbare sätt att lyssna): https://soundcloud.com/nyhetsbubbla/sets/radio-bubbla-213