Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Sep 25, 2017

I dagens ekonomispecial avhandlas bland annat att Nordea flyttar huvudkontoret från Stockholm till Helsingfors, inflationstakten nu på Riksbankens önskade nivå, Obamacare allt dyrare för amerikansk medelklass samt Toys ‘R’ Us ansöker om konkursskydd. Sändningen sponsras av Kaptena. Kaptena erbjuder Sveriges första kapitalförsäkring för okvalificerade onoterade aktier. http://radio.bubb.la/2017-09-25/