Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Jul 21, 2016

I dagens experimentella avsnitt prövades ett för radio bubb.la nytt programkoncept, nämligen inringning till direktsändningen. En handfull lyssnare ringde in och ställde frågor till Nima Sanandaji, svensk-kurdisk samhällsdebattör och författare, som gästade radio bubb.la. http://radio.bubb.la/radio-bubb-la-207/