Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Aug 21, 2019

I dagens avsnitt bland annat: Statens samiska sanningskommission, internets förfall, kopplingen mellan rapmusik och kriminalitet, spänt läge när höger- och vänstergrupper samlas i Portland samt oroligheter i Kashmir

https://radio.bubb.la/onsdag-21-augusti-2019/