Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Nov 23, 2016

I dagens ekonomispecial avhandlas bland annat kaos i Indien efter hastigt sedelförbudsbeslut, AIIB:s chef öppnar för samarbete med USA efter Trumpseger, Italiens största bank tvingas till nyemission efter dåliga lån, brittiska Tobleroneförpackningar kryper 10% men behåller samma pris samt överreglering i USA driver innovationer utomlands. http://radio.bubb.la/radio-bubb-la-2311-tema-ekonomi/