Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Aug 23, 2016

I dagens förinspelade extrasändning från Frihetsfrontens sommarseminarium gästas Martin av Dan Korn. Bland annat avhandlas den svenska judendomens historia och nutid, judarnas relationer till motståndare och allierade samt det judiska receptet på framgång. http://radio.bubb.la/radio-bubb-la-248-gast-dan-korn/