Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Feb 14, 2016

I dagens radio bubb.la avhandlades bland annat den alltmer olycksbådande situationen i Syrien, den svenska skolans accelererande förfall, den gemensamma deklarationen från påven och patriarken, papperstidningarnas migration till nätet, spanska statstjänstemäns filosofipreferenser och den nyligen bortgångne Antonin Scalia. http://radio.bubb.la/radio-bubb-la-142/