Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Feb 18, 2018

I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat att produktionen av Trocadero upphör i Njurunda, regeringen betalade OECD 12,4 miljoner för att ge tidigare Sidachef toppjobb samt Labourledaren Jeremy Corbyn i kontakt med tjeckisk underrättelsetjänst 1986. http://radio.bubb.la/2018-02-18/