Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Apr 19, 2020

I dagens avsnitt bland annat: Dåliga forskningsunderlag och extrema statliga ingrepp i Wuhansjukans namn, utredning konstaterar att Sverige behöver ett förintelsemuseum, Det fria Sverige nekas finansiera utegym på kommunal mark i Älgarås då föreningen inte delar kommunens värdegrund, matematikern John Conway går ur tiden 82 år gammal samt Stephen Wolfram presenterar nytt ramverk för att skapa en fundamental teori för fysik

https://radio.bubb.la/sondag-19-april-2020/

Länkar som diskuterades i dagens sändning:

Svenska regeringen säger målet är att utföra 50 000 till 100 000 tester av covid-19 per vecka, men det är svårt att säga när detta kan genomföras, i dagsläget har totalt 75 000 tester i landet genomförts sedan virusutbrottet, landet testar enbart sjukhuspatienter och de som arbetar inom sjukhus- och äldrevård

Why lockdowns are the wrong policy – Swedish expert Prof. Johan Giesecke

Regeringsutredning konstaterar att Sverige behöver ett förintelsemuseum, utredare Birgitta Svensson hänvisar till att historien om Förintelsen just nu skrivs om i Polen och Ungern, där även antisemitism och antiziganism breder ut sig – Länsmuseernas samarbetsråd kritiska, vill hellre se riktat statligt anslag som fördelas över landets 24 länsmuseer

Töreboda kommun avböjer att tillhandahålla oanvänd mark i Älgarås för fullt finansierat utegym från Det fria Sverige då föreningen inte delar kommunens värdegrund, föreningen meddelar att de kommer sprida information om beslutet till samtliga hushåll i området och att arbetet för att förbättra Älgarås fortsätter

Simon Stålenhags nostalgiskfuturistiska bildbok Ur varselklotet blir TV-drama i åtta fristående avsnitt hos Amazon Prime, röd tråd genom avsnitten underjordiska forskningskomplexet Slingan där bruksortsbefolkningen arbetar, kommer utspela sig i amerikanska mellanvästern istället för Sverige

John Conway går ur tiden 82 år gammal, var en av sin generations främsta matematiker med bedrifter bland annat inom talteori, topologi och spelteori, var mest känd för bredare allmänhet för att ha skapat cellulära automaten Game of Life

Stephen Wolfram presenterar nytt ramverk för att skapa en fundamental teori för fysik, säger sig kunna härleda bland annat generella relativitetsteorin och kvantmekanik från samma enkla premisser, lanserar stort forskningsprojekt som ska bedrivas med maximal öppenhet över internet