Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Jan 21, 2018

I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat att sopåkare i Ankara öppnar bibliotek av bortkastade böcker, Storbritannien betalar Frankrike 44,5 miljoner GBP för hindra migranter passera Engelska kanalen samt ny straffbalk i Bolivia förbjuder religiös mission. http://radio.bubb.la/2018-01-21/