Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Apr 22, 2018

I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat att Tim "Avicii" Bergling avlider vid 28 års ålder, Tokyoföretag vill göra ensamboende kvinnor tryggare genom att projicera skuggbild av man på gardinerna samt 250 präster deltar i Vatikanens årliga kurs om exorcism. http://radio.bubb.la/2018-04-22/