Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


May 24, 2020

I dagens avsnitt bland annat: Bibeltrogen präst som avkragats får rätt av överklagandenämnden, England inför negativ avtalsbindning för organdonation, eugenik och bevarandet av den ryska civilisationen, Libyen på väg att delas i två länder när Khalifa Haftar meddelar att han inte längre vill erövra Tripoli samt Joe Bidens rasistiska radioblunder och andra fadäser

https://radio.bubb.la/sondag-24-maj-2020/

Länkar som diskuterades i dagens sändning:

Präst som avkragats av Luleå stifts domkapitel efter att ha uttryckt bibeltrogen syn på homosexualitet och evolutionen får rätt av överklagandenämnden som konstaterar att prästens ståndpunkt inte kan “strida mot Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära” eftersom kyrkan bestämt sig för att rymma olika teologiska synsätt

England inför negativ avtalsbindning för organdonation efter döden, besökare, nyanlända, minderåriga och förståndshandikappade undantagna

Vladimir Putin: Ryssland utgör särskild civilisation vars framtid måste skyddas genom AI, genetik, obemannade fordon och överljudsvapen, 2 miljarder USD har tidigare avsatts för forskning i genetik och alla ryska medborgare ska få ”genetiska pass” till 2025

Murmansk blir speciell ekonomisk zon med skattelättnader och ekonomiska incitament för att uppmuntra investeringar, fyra projekt får särskild prioritet och fler kommer att läggas till listan, väntas leda till 127 miljarder RUB i investeringar och 1500 nya jobb

Krigsherren Khalifa Haftar meddelar att hans Libyan National Army följer folkmandatet att styra östra Libyen och att FN-uppgörelsen från 2015 för att ena landet hör till historien – LNA stöttas av Ryssland, Egypten och Förenade Arabemiraten medan regeringen stöttas av Turkiet

Joe Biden säger under intervju i radioprogram populärt bland svarta lyssnare att den som har svårt att välja mellan att rösta på honom eller Donald Trump inte är svart

Läckt ljudupptagning från påstått telefonsamtal mellan Joe Biden och Ukrainas dåvarande president Petro Porosjenko tydliggör Joe Bidens krav om avskedande av chefsåklagare Viktor Sjokin, Biden har tidigare hävdat att kravet var en del i Obamaadministrationens anti-korruptionsarbete, men i samtalet klargör Porosjenko att inga misstankar funnits mot Sjokin men att han som del i uppgörelse med Biden ändå avskedat honom