Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Apr 25, 2021

I dagens avsnitt bland annat: 85 procent av svenska biljettköpare positiva till vaccinpass, Samhall ratar funktionshindrade till förmån för fullt arbetsföra med svaga språkkunskaper, nattligt utegångsförbud för katter i Nederländerna samt manliga fäder är bra för barn

https://radio.bubb.la/sondag-25-april-2021/

Länkar som diskuterades i dagens sändning:

85 procent av svenska biljettköpare förespråkar eller skulle acceptera ett krav på vaccinpass eller negativt covidtest för att få gå på evenemang, kulturkonsumenterna överlag mer optimistiska än idrottspubliken i frågan gällande om de tror de kan ta del av evenemang under 2021, enligt Svensk live och Ticketmaster

Samhall ratar funktionshindrade till förmån för fullt arbetsföra med svaga språkkunskaper, uppbär 6,6 miljarder SEK i skattemedel årligen för uppdraget att tillhandahålla anpassad sysselsättning åt förstnämnda grupp men har sedan 2006 i mål att gå med vinst och anpassar sig därefter, har blivit Sveriges största städbolag genom att vinna upphandlingar mot icke-subventionerade konkurrenter

Delfts stadsekolog Diny Tubbing föreslår att nattligt utegångsförbud införs för katter, kan komma att orsaka försämrad nattsömn för kattägarna och går emot katternas naturliga beteende, men bör ändå övervägas för att rädda stadens småfåglar, del i rörelse som anser att Nederländerna bör ansvara för vilda djurs välbefinnande och att djurs jakt på andra djur bör kriminaliseras

Annie Holmquist: Maskulina män är bättre fäder