Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Apr 29, 2018

I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat avskaffandet av krav att styrka identitet med id-handling för anhöriginvandrande eritreaner, Jordbruksverkets subventionering av svensk mjölkindustri samt det nordiska stödet till ryskspråkiga medier i Baltikum. http://radio.bubb.la/2018-04-29/