Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Dec 31, 2017

I årets sista radio bubb.la avhandlas bland annat att föräldraledighet för husdjur är oroande tecken på oförmåga till mellanmänsklig kärlek, Berlin upprättar säker zon för kvinnor till nyårsfirandet samt Iran varnar folket för att delta i "olagliga protester" i samband med demonstrationer både för och emot regimen. http://radio.bubb.la/2017-12-31/