Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Jan 31, 2016

I dagens radio bubb.la avhandlades den senaste upptrappningen mellan Ryssland och Turkiet, Skatteverkets roll som vapen mot personer som rättssystemet inte kommer åt, kreativt sabotage av allmänt val i Ontario, enkät på Drudge Report visar på uthållighet och lojalitet hos anhängare av Donald Trump, alternativmediarevolutionen och bubb.la:s roll däri analyserad av Hans Li Engnell, spelbranschen fortsätter att booma på Malta, Elon Musk offentligör planer för kolonisation av Mars och lyssnare hör av sig om presidentvalet i USA, kollektivistiskt tänkande och brister i evolutionsläran. http://radio.bubb.la/radio-bubb-la-311-2/