Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Jan 16, 2018

I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat att prioritering av lättutredda brott bakom ökning av uppklarade brott 2017, Påve Franciskus utser abortaktivist till kommendör av påvlig orden samt amishfamilj tvingas ansluta sitt hem till lokala elnätet. http://radio.bubb.la/2018-01-16/