Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Sep 18, 2018

Detta specialavsnitt spelades in i Turkiet i samband med den årliga PFS-konferensen. Martin och Johnny går igenom konferensens innehåll med särskilt fokus på Hans-Hermann Hoppes två föreläsningar. Dessutom en intervju med svenska Mises-institutets grundare Joakim Moberg.

http://radio.bubb.la/2018-09-18/