Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Dec 20, 2016

I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat mängd inbrott i Lomma sjunker efter grannsamverkan, Ung vänster förlorar statligt bidrag, William S Lind om lokalism som motkraft till globalism samt Shakespeareporträtt på University of Pennsylvania ersätts med foto föreställande svarta lesbiska poeten Audre Lorde för att öka mångfalden. http://radio.bubb.la/radio-bubb-la-2012/