Preview Mode Links will not work in preview mode

radio bubb.la


Feb 21, 2017

I dagens radio bubb.la avhandlas Angela Merkel om att islam inte är källa till terrorism, mediehysteri när Trump twittrar om Sverige, fransk restaurang fick Michelinstjärna av misstag, Bill Gates om beskattning av robotar samt radioaktivt jod-131 uppmätt i stora delar av Europa under januari. http://radio.bubb.la/2017-02-21/